Meer comfort

Onze boot

De Kilkruiser 650 die wij in oktober ’20 hebben gekocht is niet voorzien van een verwarming. Omdat wij ook in het voorjaar en najaar meerdaagse tochten willen gaan maken zullen we zeker met frisse/koude dagen en nachten te maken krijgen. Om comfortabeler op de boot te kunnen vertoeven gaan we een dieselkachel installeren waar we boot mee gaan verwarmen.

Chinees Pro en Cons

We hebben ervoor gekozen om een Chinese variant van de dieselkachel voor een bedrag van €109,00 via amazon aan te schaffen. En ja, wij weten dat er voor- en tegenstanders zijn op het gebruik van deze Chinese dieselkachels en die respecteren wij ook. We zijn ons bewust van de risico’s, maar ik ben van mening dat als je je aan de installatie eisen en instructies houdt en je gezond verstand gebruikt dat er veel risico’s weggenomen kunnen worden.

Dieselkachel 5kW
Dieselkachel 5kW

Risico’s versus materiaal

Het voorkomen en verminderen van de risico’s houdt in dat een aantal kwalitatief mindere onderdelen en niet bruikbare onderdelen die standaard bij deze dieselkachel geleverd zijn vervangen gaan worden. Deze zal ik verder in dit artikel toelichten.

Wat ga ik niet gebruiken?

Dieselkachel Accessiores

De montageplaat niet: Omdat 9 van de 10 keer de dieselkachel op een vloer en vaak in een bergruimte gemonteerd wordt, wordt er een gat in de vloer gemaakt voor de doorvoer van de brandstof-, luchttoevoer- en verbrandingsafvoer slangen. In een boot is dat lastig omdat je dan vaak onder de waterlijn van de boot uit komt.

De uitlaatslang niet: Dit omdat de uitlaatgassen via het uitlaatsysteem, die zich in het geheel in de boot bevind, uiteindelijk via een huiddoorvoer naar buiten geleid wordt is het van belang dat het systeem ‘gasdicht’ geïnstalleerd wordt. Dit is nodig om geen risico te lopen dat er koolmonoxide door het uitlaatsysteem in de boot terecht komt. De standaard demper is zeker niet gasdicht en gaat dan ook niet gebruikt worden. Sterker nog, deze zat niet bij de kachel waardoor de prijs ook weer lager werd.

De slang is weliswaar gasdicht maar deze vind ik niet stevig genoeg om te gebruiken voor het nieuwe ‘gas dichte’ uitlaatsysteem en deze zal ik dan ook niet gebruiken.

Brandstoffilter niet: de originele brandstoffilter die bij deze dieselkachel geleverd is is zeer fragiel. De delen worden met een schroefverbinding met elkaar verbonden. Gezien de vele trillingen die vrijkomen bij het varen met de boot kies ik voor een steviger en gelijmde variant.

De 12 volt aansluitkabel niet: de hoge stroom (8-10A) dat bij het starten van de dieselkachel van de accu gevraagd wordt, zorgt voor een spanningsval over de originele 1,5mm2 bekabeling, en ik zal deze kabel vervangen voor een dikkere kabel.

Een hoge spanningsval zorgt ervoor dat er een lagere bedrijfsspanning bij de kachel overblijft en die kan dan tot E-xx storingen leiden van de kachel.

Luchtinlaat demper niet: De bijgeleverde lichtinlaat demper zorgt door zijn constructie voor een verminderde luchtstroom naar de kachel dat nodig is voor een goede verbranding. Dit kan ervoor zorgen dat de lucht-brandstof verhouding niet ideaal is dat resulteert in een slechtere verbranding wat tot meer witte rook uit de uitlaat en vervuiling van de kachel kan leiden.

Wat wordt er dan wel gebruikt?
Chinese Diesel Kachel LCD Controller + meer…

Bron: http://exploreoz.net/Diesel_Air_Heater_Install/controller.htm

Vertaling: Deepl.com

Er zijn verschillende soorten Controllers die bij Chinese Diesel Kachels worden geleverd. De meerderheid is echter de Digitale variant zoals hier getoond.  Ze kunnen behoorlijk complex zijn voor de nieuwe eigenaar, vooral als er weinig instructies worden gegeven. Om u daarbij te helpen, zijn hieronder een aantal basisinstructies weergegeven, die u snel op weg moeten helpen.

WAARSCHUWING: Nooduitschakelings-procedure

Schakel nooit de stroomtoevoer naar het apparaat uit terwijl het nog in productie is. Om het apparaat uit te schakelen houdt u de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt. Als dat eenmaal gebeurd is, is het noodzakelijk dat u de unit zijn voorgeprogrammeerde afkoel-cyclus laat lopen en zichzelf volledig uitschakelt.  Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een defect van de ECU (Electronic Control Unit). Als de unit plotseling stroom verliest, open dan de bovenkant van de verwarming en gebruik een of andere ventilator om de warmte te verdringen. Doe dit zo snel mogelijk.

Controller-demo.jpg

Handmatige brandstofpomp werking – Aanzuigen van de pomp

Deze voorziening is nodig om de brandstofpomp alleen te laten draaien (zonder de verwarming of de ventilator). Dit is om het aanzuigen van de diesel door de pomp na de installatie mogelijk te maken. Herhaal deze actie niet te vaak want dan zal er teveel brandstof in de verbrandingskamer en het uitlaatsysteem terechtkomen, waar het zich kan ophopen en veel rook kan veroorzaken wanneer de kachel opgestart wordt. Vermijd overmatig gebruik van de handpomp!

Vanuit het standaard scherm, (niet instel modus, toont tijd), houdt u DOWN/OK gelijktijdig ingedrukt, totdat het scherm H-OF toont. 

Druk vervolgens op UP om de pomp te starten. Wanneer u Fuel Priming wilt verlaten, drukt u op DOWN.

Druk op OK om naar de volgende instelling te gaan

OMSCHAKELEN TUSSEN HZ- EN TEMPERATUURMODUS

In de niet-instellingsmodus drukt u tegelijkertijd op SET/UP, waardoor de weergave verandert van Hz in Celsius.

Als u nogmaals op SET/UP drukt, wordt de instelling omgekeerd.

KOPPELING MET DE AFSTANDSBEDIENING

Zorg er eerst voor dat er een batterij in de afstandsbediening is geïnstalleerd. De meeste afstandbedieningenworden zonder batterij geleverd.

De batterij is een 12v type A27 die verkrijgbaar is bij DIY speciaalzaken.

Druk, met de Controller aangesloten, maar in de UIT-stand, tegelijkertijd op de PIJLTJESTOETS en OK en houd deze ingedrukt, totdat het display HFA toont – Druk nu op de AAN-knop op de afstandsbediening. Wanneer de controller de afstandsbediening bevestigt, drukt u op ON op de afstandsbediening en de verwarming start.

Als u de verwarming op dat moment niet aan hoeft te zetten, houdt u OFF ingedrukt totdat de controller dit bevestigt. De ventilator zal ongeveer een minuut draaien en zal dan uitschakelen.

U kunt de verwarming nu starten met de afstandsbediening.

Let op, als u de stroomtoevoer naar de verwarming / controller uitschakelt, moet u de afstandsbediening opnieuw koppelen.

INSTELLEN VAN DE GEWENSTE TEMPERATUUR

Druk vanuit het Standaard Scherm op OK en de huidige temperatuur in de ruimte wordt weergegeven. Druk nogmaals op OK en de doeltemperatuur wordt weergegeven… let op: deze staat in BOLD.

Om de doeltemperatuur aan te passen, drukt u op de knoppen OMHOOG of OMLAAG om de gewenste temperatuur weer te geven. Kan worden aangepast terwijl de machine draait.

OF…

Stel de temperatuur in door de Hertz-instellingen aan te passen… 1.6 tot 5.5

DE TIJD INSTELLEN

In de niet-instellingsmodus drukt u eenmaal op SET om naar de tijd instelmodus te gaan, die 24 uur per dag is ingesteld.

Druk op UP en/of DOWN om het eerste gewenste nummer in te stellen en druk op OK om dat nummer in te stellen. Doe het volgende nummer en druk op OK. Werk alle instellingen af en druk op OK nadat het gewenste nummer is gekozen. Nadat de juiste tijd is ingesteld, drukt u enkele malen op SET om terug te keren naar het standaardscherm.

DE TIMERS INSTELLEN – START / STOP

Nadat de Tijdinstelling is voltooid, drukt u op OK om de Timing start- of stopmodus te openen. De standaardinstelling is UIT, druk op UP om de timer te openen.

Er zijn hier 2 sets van Timers, stel de Start tijd in en vervolgens de Stop tijd.

De instel methode is hetzelfde proces als de Tijdinstelling.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Toegang krijgen tot de met een wachtwoord beschermde instellingen.

WAARSCHUWING: Deze instellingen zijn niet voor niets beschermd. Als je niet weet wat je doet, knoei dan niet met de instellingen.

De geavanceerde instellingen regelen de bedrijfsparameters van de verwarming (in tegenstelling tot de vereisten van de gebruiker). 

De toegang tot de geavanceerde instellingen is beveiligd met een 4-cijferige pincode. 

De PIN-code wordt cijfer voor cijfer ingevoerd op dezelfde manier als de tijdinvoer. De vier streepjes die voor de code staan, knipperen tot ze zijn ingesteld. De cijfers van de PIN-code worden alleen tijdens het instellen weergegeven, elk cijfer wordt verborgen (weergegeven als een vast streepje) als het eenmaal is ingesteld. Als alle vier de cijfers correct zijn ingesteld, gaat de controller over naar de eerste van de geavanceerde instellingen. Gebruikelijke standaard PIN-codes zijn: 1688 of 9009.

Snelheidslimieten van de ventilator 

Tijdens de normale werking past de ventilatorsnelheid zich automatisch aan. Met deze instellingen kan de minimale en maximale ventilatorsnelheid worden geselecteerd, die het bereik van de automatische functie beperkt. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een stillere werking te forceren, of om de verbranding te optimaliseren (gebruik hierbij een CO2 meter). Er zijn grenzen aan de beschikbare maximum- en minimumsnelheid die niet kunnen worden overschreden.

De min- en maximale snelheid worden op dezelfde manier ingesteld als de tijdinstellingen, één cijfer per keer met behulp van de pijltjestoetsen en OK. Na de snelheden zijn ingesteld, gaat de regelaar over naar de volgende instelling.

Instelling van de systeemspanning 

Hoewel de regelaar is ontworpen om zowel op 12V als op 24V DC te werken, zijn de kachels zelf volgens deze instelling EITHER 12V OF 24V. De controller zal de verwarming niet bedienen als de batterijspanning te hoog of te laag is, dus als de spanning verkeerd is ingesteld, zal de verwarming niet werken totdat de instelling overeenkomt met de geleverde spanning. Nogmaals, het wijzigen van de instelling van de regelaar verandert niets aan de bedrijfsspanning van de kachel. De stroom moet op de juiste spanning voor de verwarming worden geleverd en de regelaar moet op de juiste manier worden ingesteld.

Als het batterijpictogram knippert en de E-01 of E-02 wordt weergegeven, is het mogelijk dat de regelaar verkeerd is ingesteld. 

BELANGRIJK – Controleer de actuele verwarmingsspanning (sticker aan de buitenkant van de kachel) voordat u de regelaar instelling aanpast.

Bij het invoeren van deze instelling toont het scherm ofwel U-12 of U-24 en kan het worden gewijzigd met behulp van de pijltjestoetsen. De instelling wordt toegepast onmiddellijk de OK-toets wordt ingedrukt, en de controller naar de volgende instelling gaat.

Type snelheidssensor 

Er zijn twee configuraties van de ventilator snelheidssensor op de kachels die door deze displays kunnen worden geregeld. Selecteer de ene of de andere volgens de gemonteerde sensor type. In de oorspronkelijke instructies staat dat als deze verkeerd is ingesteld, de  ventilatorsnelheid wordt verdubbeld. Selecteer zoals altijd met behulp van de pijl  en druk op OK. Het lijkt erop dat er verschillende sensoren worden gebruikt, sommige met 1 en sommige met 2 magneten – snelheid kan ook gehalveerd worden denk ik!

SN=1: Als de ventilator 1 magneet heeft, om het RPM-signaal te geven 

SN=2: Als de ventilator 2 magneten heeft, om het RPM-signaal te geven.

Wijziging van de PIN-code 

Het is niet nodig om de PIN-code te wijzigen, maar indien gewenst kan een nieuw nummer worden ingevoerd, nogmaals met de pijltjestoetsen en op OK drukken. Neem zorg om elke nieuwe code te onthouden!

OPMERKING – het instellingenmenu op beide niveaus zal time out zijn en de regelaar zal terugkeren naar de basis bedieningsmodus. De reeds bevestigde instellingen zullen zijn opgeslagen, maar de momenteel actieve instelling zal NIET worden uitgevoerd of opgeslagen. De parameter instelling kan dus gewoon worden verlaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige instellingen of eerdere instellingen.

Hz-instelling

Deze instelling regelt de boven- en ondergrens van de hoeveelheid ingespoten brandstof. Het kan worden aangepast van een dieptepunt van 0.8Hz tot een hoogte van 8.0Hz. Let op! Niet met de instellingen werken als u niet weet wat u aan het doen bent. U krijgt dan een verwarming die stopt met werken of brandgevaarlijk wordt. De basislijn van de brandstof moet 1.8Hz laag zijn en 5.2 Hz hoog.

RPM-instelling (omwentelingen per minuut)

Het toerental regelt het toerental van de ventilator en de verbrandingslucht. De instellingen variëren van 1450 laag tot 5000 hoog. Wenselijke instellingen zijn 1680 laag en 4410 hoog.

Koolmonoxide

Koolmonoxide ontstaat door onvolledig verbrande gassen. De waarde zou maximaal 60PPM mogen zijn.

Oorzaken kunnen zijn:

 • Te veel brandstof (HZ instelling aanpassen – verlagen = minder / verhogen = meer)
 • Zuurstof afwijking (RPM bijstellen) 

FOUTCODES

E-01 Spanning is te hoog

E-02 Spanning is te laag

E-03 Gloeibougie storing

E-04 Pompstoring

E-05 Te heet

E-06 Motorstoring

E-07 Controller niet goed aangesloten

E-08 De vlam van de brander is gedoofd.

VERDERE HULP EN INSTRUCTIES

Als je meer wilt leren over Diesel Heaters dan de meeste mensen ooit zullen leren, doe jezelf dan een groot plezier en ga naar YouTube Channel van John McK 47 en bekijk zijn uitstekende serie van 15 video’s. Hij behandeld alle aspecten van de Chinese Diesel Air Heaters. EEN ECHTE AANRADER.

Kijk ook eens en word lid van de Facebook Group Chinese Diesel Vehicle Air Heaters – Troubleshooting and Parts Sales.

Uitlaat

Zwarte Rook

Zwarte rook uit de uitlaat betekent dat er te veel diesel is en te weinig zuurstof, zodat de koolstof in de brandstof niet genoeg zuurstof heeft om te verbranden. Dit betekent dat een deel van de dieselbrandstof onverbrand blijft en verandert in zwart roet. Dit zwarte roet zorgt ervoor dat de uitlaat zwarte rook spuwt.

Dit probleem kan door veroorzaakt worden door:

 • Een vuile of verstopte luchtfilter
 • Defecte brandstofpomp
 • Defecte of verstopte injector
 • Brandstofleiding binnendiameter groter dan 2mm

Witte rook

Witte rook betekent dat de dieselbrandstof niet correct brandt door een gebrek aan warmte in de verbrandingskamer. Deze onverbrande diesel bevat kleine giftige stoffen die uw ogen kunnen prikken. 

Dit probleem kan worden veroorzaakt door:

 • Een verstopt brandstoffilter
 • Onjuiste timing van de injectiepomp
 • Water- of benzinevervuiling van de dieselbrandstof.
 • Te veel lucht in de brandstofleiding
 • Verstopte luchttoevoer van de injector
 • gloeiplug wordt niet warm genoeg (te lage accu spanning, gebruik dikkere accukabels)
Witte rook uit de uitlaat. Hoe kan dit opgelost worden?

Door veel posts in de diverse FB groepen hierover te lezen en verschillende Youtube filmpjes te bekijken heb ik dit artikel geschreven.

Het is een heel verhaal geworden maar als je wilt weten hoe je dit op zou kunnen lossen kan je de adviezen opvolgen. Het is natuurlijk niet de Holy Grail, maar doe er je voordeel mee ;-). 

Witte rook

Als er witte rook uit de uitlaat komt is dit een teken dat er geen volledige verbranding plaatsvind van de diesel in de verbrandingskamer.

Om tot een goede verbranding te komen zijn er een aantal zaken van belang. Dat er voldoende zuurstof aanwezig is, genoeg brandstof (dus niet te veel en ook niet te weinig) en een warmtebron die de verbranding op gang brengt.

Zuurstof

Voldoende zuurstof is vaak het probleem niet. Zorg voor een goede luchtstroom door een zo open mogelijke luchtfilter/demper te gebruiken en zorg ervoor dat de luchtaanvoer-slang zo min mogelijk bochten heeft. De ventilator in de kachel doet de rest.

Brandstof

Bij het aanbieden van genoeg brandstof wordt al wat kritischer. Zorg ervoor dat in ieder geval de brandstofslag van de pomp naar de kachel een binnendiameter heeft tussen de 2 en 2.5 mm (de wel bekende witte nylon slang). Is de binnendiameter namelijk groter (zoals bij de vaak meegeleverde groene silicone slang) dan moet de toch al kleine brandstofpomp veel harder werken om de brandstofslang te vullen en de brandstof naar de kachel te transporteren. En daarbij is de kans dat de luchtbellen die de pomp creëert bij het vooruitduwen van de brandstof zich samenvoegen tot één grote luchtbel die de brandstoftoevoer verminderd of zelfs tegenhoud. Bij de witte dunnere nylon slang komt dit niet voor omdat de luchtbellen samen met de brandstof naar de kachel worden getransporteerd dat zelfs extra zuurstof geeft wat dan weer ten goede komt voor de verbranding.

Nylon versus Silicone

De harde nylon brandstofslang heeft nog een functie. Omdat de hardheid van de slang goed de pulserende brandstof toevoer doorgeeft die de pomp veroorzaakt komt de brandstof met een goede druk tegen de brandstofverdeler aan , het ronde kokertje om de gloeiplug heen, zodat deze voor een betere verbranding zorgt. De zachte silicone brandstofslang absorbeert deze puls en zorgt ervoor dat de brandstof bij de gloeiplug naar binnen sijpelt.

Stroombron

Dan blijft nog de warmtebron, de gloeiplug, over die de verbranding op gang moet brengen. Om ervoor te zorgen dat de gloeiplug optimaal en snel warm kan worden is het van belang dat deze gevoed wordt door een spanningsbron die het vermogen kan leveren dat gevraagd wordt. Voor het opstarten van de kachel wordt er gedurende de eerste +/- 5 minuten een stroom van 8 à 10 Ampère bij een spanning van 12 volt van de spanningsbron gevraagd.

Als er een grote stroom door een stroomkabel gaat zorgt de natuurlijke weerstand van het koper in de kabel voor een spanningsval over de totale lengte van de kabel. Hoe korter de kabel en hoe dikker de aders in de kabel zijn des de minder spanningsval er is en er uiteindelijk meer vermogen overblijft voor werking van de kachel en daarbij dus ook voor de gloeiplug. Die dan op zijn beurt sneller warmer wordt en er voor zorgt dat dat de verbranding goed op gang komt. Dat zorgt voor een goede verbranding van de brandstof en er dus geen witte rook meer ontstaat.

Geef een reactie